Ergotherapie

Wat is ergotherapie
Ergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Ergotherapeuten leveren een zinvolle bijdrage aan de gezondheidszorg door de aandacht op het dagelijks handelen van de cliënt te richten.

Centraal staat hierbij het betekenisvol handelen op het gebied van wonen (zelfredzaamheid), werken en vrije tijd. De ergotherapeut biedt u de mogelijkheden om op een optimale wijze het uitvoeren van dagelijkse handelingen te bereiken.

ergotherapie

Dit betekent dat de ergotherapeut mensen in staat stelt hun dagelijkse activiteiten te leren uitvoeren of opnieuw aan te leren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele
handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer
complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Voor specifiekere informatie verwijs ik u graag door naar het kopje doelgroepen op deze site.