Kinderen

ExTRA en kinderen
Kinderen ontwikkelen zich dagelijks, waardoor zij steeds zelfstandiger worden in dagelijkse handelingen zoals eten en drinken, wassen en aankleden.  Op school ontwikkelen kinderen zich ook, ze leren samen te spelen, te luisteren in een grote groep, instructies op te volgen, planmatig te werken, te knutselen, te schrijven,te rekenen etc. Bij sommige kinderen gaan deze ontwikkelingen niet vanzelf, ook als er geen duidelijke reden voor is.

kinderen

Ergotherapie helpt kinderen bij het zelfstandig leren uitvoeren van handelingen ook als ze moeizaam gaan. Het gaat om handelingen die kinderen zelf willen leren of die ouders belangrijk vinden op het gebied van spel, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden. In de volgende pagina’s extra toelichting op enkele gebieden.