Schrijven

Wat is schrijven
Met schrijven word de taal gevisualiseerd. Schrijven is niet weg te denken uit ons dagelijks leven, denk maar aan het schrijven van boodschappenlijstjes, verjaardagskaarten, snelle notities maken en het maken van huiswerk. Schrijven blijft belangrijk in het onderwijs tijdens het werk en in het dagelijks leven. Anderzijds heeft het toenemende gebruik van computer, tablets en smartphones een grote invloed op de manier waarop mensen schriftelijk communiceren. De vraag die vaak wordt gesteld is of het nog nodig is dat kinderen leren schrijven. Deze vraag is met een volmondige ‘ja’ te beantwoorden. Schrijven is belangrijk als communicatiemiddel en speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij het leren lezen en spellen. Uit onderzoek blijk dat er functionele verbanden bestaan tussen de hersenprocessen voor lezen en die voor schrijven. Bij het leren lezen en schrijven wordt het motorische programma voor schrijven, de visuele vorm van de letters en de bijbehorende kinesthetische feedback gekoppeld zodat in de hersenen een multimodaal beeld van de letters tot stand komt.

Wat als er moeilijkheden zijn binnen het schrijven

Schrijven is een complexe vaardigheid . Er zijn linguïstische, cognitieve en perceptueel-motorische  processen bij betrokken die het kind in samenhang probeert te gebruiken. Het leren schrijven is een schoolse vaardigheid. De leerkracht is dan ook vaak de eerste die merkt wanneer het schrijven moeizaam gaat.

ergotherapie en schrijven

Er is een schrijfprobleem , wanneer het handschrift niet of nauwelijks leesbaar is, het tempo te laag ligt en de schrijfbewegingen niet binnen het normale tijdsbestek aangeleerd kunnen worden. Onderzoek moet uitwijzen of het een het schrijfprobleem van motorische aard en/of van cognitieve aard is.

Wat doe ExTRA met schrijven?
ExTRA kijkt binnen het schrijven op twee vlakken:

Is uw kind startklaar voor het schrijven?
Hier word gekeken of de oudste kleuter van 5 a 6 jaar startklaar is voor het schrijfonderwijs. Het advies is om hier naar te kijken in het tweede semester van het schooljaar (groep 2). Op deze manier is er de tijd en de mogelijkheid om therapie te starten voordat het daadwerkelijke schrijfonderwijs gaat starten. Het uitzoeken of uw kind startklaar is voor het schrijfonderwijs word gedaan door een behandeling op de praktijk, een observatie in de klas en het uitvoeren van een test in de klas. Mocht uw kind niet startklaar zijn dan word therapie gestart.

Heeft uw kind schrijfproblemen?
Hier heeft uw kind al schrijfonderwijs gehad en word er gekeken of er een daadwerkelijk schrijfprobleem is. Dit word gedaan door een behandeling op de praktijk waar een tekst overgeschreven word en een dictee geschreven word. Daarnaast word een schriftje van school beoordeelt. Er word gekeken naar lettervorm, vloeiendheid, overgangen, gemiddelde grote, regelmatigheid lettergrootte, woordspaties en regelverloop. Blijken er schrijfproblemen te zijn dan word therapie gestart, bij complexere schrijfproblemen zal verder onderzoek plaats vinden.