Vergoeding

Ergotherapie zit 10 uur in het basispakket van de zorgverzekeraar. De kosten van ergotherapie vallen wel onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Enkele zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende pakket extra uren opgenomen. Wij adviseren u hierover uw verzekering te raadplegen. Het is ook mogelijk om de ergotherapiebehandelingen zelf te bekostigen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ExTRA.