Werkwijze

Werkwijze ExTRA
Directe toegangelijkheid ergotherapie (DTE)
Vanaf januari 2012 is het mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met een ergotherapeut. U kunt bij ExTRA terecht zonder verwijsbrief, er zal dan een korte screening bij u afgenomen worden om te beoordelen of ExTRA het juiste adres is voor uw hulpvraag.

Verwijzing

Komt u voor therapie bij ExTRA met een verwijzing van de huisarts of specialist dan dient u deze tijdens de eerste of tweede behandeling mee te nemen.

Aanmelden
U kunt u of uw kind via de site of telefonisch aanmelden bij ExTRA.Tijdens behandelingen worden geen telefonische oproepen beantwoord. Het is namelijk van groot belang dat de concentratie tijdens de behandeling niet wordt onderbroken. Na het inspreken van een voicemailbericht wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Telefonisch gesprek
Er zal een kort telefonisch gesprek plaats vinden waarin de hulpvraag van u of uw kind in kaart wordt gebracht. Tijdens dit gesprek zal meteen een afspraak gemaakt worden voor het eerste bezoek.

Behandeling
Therapieafspraken worden met u overlegd en afgesproken.  ExTRA adviseert de ouders van kinderen aanwezig te zijn bij de behandelingen. Op deze manier ziet u de ontwikkeling die uw kind doormaakt en kunnen vragen en ontwikkelingen van thuis en/of op school besproken worden.